Splošni pogoji spletne prodajalne v lasti podjetja EKONIUS d.o.o. so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Podatki o podjetju

EKONIUS d.o.o.
Oprešnikova ulica 82, 4000 Kranj

Davčna št.: SI 18650031
Matična št.: 6741843000
TRR: SI56 6100 0000 9199 730
Emai: info@mojacula.si
Telefon: 041/ 211-186

Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine Moja Cula, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Splošni del

1. Splošni pogoji poslovanja

1.1 Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) podjetja EKONIUS d.o.o. (v nadaljevanju »Trgovina«) so sestavni del vseh pogodb med Trgovino in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke).

1.2 Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Trgovino in stranko.

1.3 Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ter na podlagi priporočil GZS.

1.4 Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine mojacula.si, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med Trgovino in stranko.

1.5 Uporaba pojmov:

 • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno-poslovnem razmerju s Trgovino
 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Trgovina ponudi stranki.
 • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Trgovino in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Trgovina pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi.
 • Predmet pogodbe je blago iz prodajnega kataloga Trgovine.

1.6 Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Trgovina odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

1.7 Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije daje Trgovina preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Trgovina lahko obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

1.8 Trgovina se zavezuje, da bo v vsakem trenutku na svoji spletni strani nudila sledeče informacije:

 • Identiteto Trgovine (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka, podatki o vpisu v register z navedbo registra in številko vpisa),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-poštni naslov, telefonska številka),
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku);
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 • načine plačilla in dostave,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe; pogoje za odstop; podatki o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
 • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake in
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

2. Uporaba splošnih pogojev poslovanja

2.1 Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Trgovino. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji Trgovine. Če želi stranka poslovno sodelovati s Trgovino in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki, v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.

2.2 Splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://mojacula.si/o-culi/pogoji-poslovanja/ .

2.3 S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino splošnih pogojev. Kot podpis pogodbe se šteje tudi oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini mojacula.si.

2.4 V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.

3. Splošne določbe

3.1 Stranka je dolžna obvestiti Trgovino o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke in drugih podatkih, dogodkih in stanjih, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med Trgovino in stranko.

3.2 Trgovina zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Trgovine https://mojacula.si/o-culi/pogoji-poslovanja/

3.3 Trgovina se trudi zagotavljati ažurnost informacij in podatkov v okviru spletne trgovine. Pri oglaševalskih sporočilih in v opisih izdelkov v spletni trgovini Trgovine lahko pride do manjših odstopanj glede dejanskih lastnosti izdelka, ki ne zavezujejo Trgovine. Trgovine pa zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi

3.4 Trgovina si pridržuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

3.5 Trgovino pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vključujejo DDV.

4. Cene

4.1 Cene (in druge vsebinske in tekstovne spremembe), prikazane na spletnem naslovu Trgovine se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

4.2 Pri poslovanju s potrošniki velja, da vse cene, ki so navedene v ceniku Trgovine, vključujejo DDV.

4.3 Trgovina bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča podala končno ceno, v katero bo vključen DDV.

4.4 Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo Trgovina stranko seznanila z načinom izračuna končne cene

4.5 Kupoprodajna pogodba med Trgovino in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Trgovina kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca enako. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.

4.6 Pogodba med Trgovino in stranko se po uspešni oddaji naročila in njeni potrditvi shrani elektronsko v podatkovni bazi ter se shrani na strežniku Trgovine. Stranki je pogodba dostopna na pisno zahtevo.

4.7 V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Trgovina dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku Trgovine oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Trgovina in stranka.

5. Plačilne metode

5.1 Trgovina omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:

 • po predračunu in sicer z nakazilom na bančni račun Trgovine: EKONIUS d.o.o., Oprešnikova ulica 82, 4000 Kranj TRR: SI56 6100 0000 9199 730,
 • z gotovino ali karticami po povzetju (pošiljko dostavi dostavna služba),
 • plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami (MasterCard, Visa, American Express).
 • Plačilo prek Paypal-a

5.2 Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Trgovina uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

6. Izstavljanje računov

6.1 Trgovina pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob podanem naročilu na spletni strani Trgovine. Na zahtevo stranke zabeleženo pod opombe ob oddaji naročila Trgovina priloži tiskan izvod računa naročenim izdelkom.

6.2 Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom

6.3 Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

7. Omejitev odgovornosti

7.1 Trgovina se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Trgovina ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Trgovina kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

7.2 Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Trgovina si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

7.3 Trgovina si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Trgovina pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Trgovina nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Trgovine na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani

7.4 Trgovina si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Trgovine nemudoma obveščena

7.5 Trgovina si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot bistvena zmota šteje zmota v bistvenih lastnostih blaga in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene, Trgovina pa v primeru vednosti ne bi sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne zmote v ceni.

8. Obravnava pritožb in reševanje sporov

8.1 Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Trgovino in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Trgovine.

8.2 Skladno z zakonsko ureditvijo Trgovina ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

8.3 Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na naslednjem URL naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

8.4 Trgovina spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Trgovina zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@mojacula.si

8.5 Trgovina bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

9. Odstop Trgovine od pogodbe

9.1 V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Trgovina pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Trgovina na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.

9.2 Prav tako ima Trgovina pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja

9.3 Trgovina ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Trgovini neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

SPLETNA PRODAJA IZDELKOV

1. Registracija uporabnika

1.1 Možnost spletnega nakupa imajo tudi stranke brez registracije.

1.2 Ob registraciji v sistem spletne trgovine mojacula.si, obiskovalec pridobi uporabniško ime ter geslo, ki ga, zaradi varnosti, preko prispele e-pošte potrdi. S potrditvijo registracije, prijavo na e-novice ali izvedenim naročilom obiskovalec postane uporabnik.

1.3 Uporabnika spletne trgovine Mojacula.si (v nadaljevanju kupec) zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). S spletno trgovino mojacula.si (v nadaljevanju »trgovina« ali »Moja Cula«) upravlja podjetje Ekonius d.o.o. (v nadaljevanju »Trgovina«).

2. Postopek nakupa

2.1 Izbira izdelka: Na spletni strani www.mojacula.si lahko uporabnik izbere izdelek in klikne na povezavo ”Dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo, da je bil izbran izdelek uspešno dodan v košarico. Če uporabnik želi nadaljevati z nakupovanjem, klikne levo povezavo ”Nadaljuj nakupovanje ” in se vrne nazaj v spletno trgovino. Če želi zaključiti nakup, klikne ”Košarica” in sistem ga pripelje v nakupovalno košarico.

2.2 Odstranitev izdelka iz nakupovalne košarice: Na spletni strani www.mojacula.si se v zgornjem desnem kotu, nahaja ikona nakupovalne košarice, v kateri se (po kliku na ikono) uporabniku prikažejo izdelki, ki jih je med brskanjem po spletni trgovini dodal v nakupovalno košarico. Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek iz nakupovalne košarice, mora klikniti na ikono ‘x’ pred izbranim izdelkom.

2.3 Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki, sistem preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oz. naročnika. Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja.

2.4 Vnesi kodo kupona: Če ima uporabnik veljaven kupon za popust ali darilno kartico jo vpiše v ustrezno polje in klikne gumb shrani.

2.5 Podatki za račun in dostavo: Uporabnik mora posredovati zahtevane kontaktne podatke, ki so označeni z zvezdico (ime, priimek, e-mail naslov, naslov, kraj, poštno številko), ki jih potrebujemo za potrditev in zaključek naročila ter uspešno dostavo izdelka. Telefonska številka ni obvezen podatek. Obrazec omogoča, da se lahko ustvari uporabniški račun in so pri naslednjem naročilu podatki uporabnika že shranjeni.

2.6 Vrsta dostave: Uporabnik lahko izbira med dostavo (GLS) ter osebnim prevzemom po dogovoru v Kranju ali Ljubljani.

2.7 Način plačila: Uporabnik lahko izbira med načini plačila: Plačilo po povzetju, plačilo po predračunu in plačilo preko Paypal.

2.8 Opombe in mnenja: Uporabnik lahko napiše sporočilo Trgovini.

2.9 Zaključek naročila: Uporabnik lahko pregleda posredovane podatke za dostavo, način plačila, ki ga je izbral in vsebino nakupovalne košarice. Uporabnik potrdi naročilo s klikom na gumb “Kupite sedaj”. Če je bilo naročilo uspešno zaključeno, se na spletni strani izpiše tekst ”Vaše naročilo je bilo uspešno. Hvala. Vaše naročilo je bilo sprejeto.

2.10 Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da uporabnik ob zaključku nakupa vpiše še naziv in davčno številko podjetja. Prav tako ima enake možnosti dostave in plačila.

2.11 Darilni boni: Darilni bon je označen s svojo kodo (unikatno serijsko številko), Trgovina pa ga je zavezana sprejeti kot plačilo za nakup prek spletne trgovine mojacula.si. Veljavnost darilnega bona je 12 mesecev od izdaje bona, razen v primeru, ko je na bonu to drugače označeno. Menjava vrednostnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti bona, mora imetnik bona razliko doplačati. Vrednost nakupa mora biti višja od vrednosti bona. Uporaba darilnega bona: Izberite izdelke, ki jih želite kupiti in jih dodajte v košarico. V spletni blagajni v polje OPOMBE NAROČILA vpišite Številko bona. Končni znesek bomo obračunali na računu.

2.12 Kode za popust: Vsakršna koda je vedno časovno omejena, izkoristiti pa se mora v tem omejenem roku, sicer je neveljavna. Želene artikle kupec doda v košarico. Na zaključku blagajne v okence ”kuponi” kupec vpiše kodo za popust in klikne gumb ‘unovči kupon’. Za en nakup je možno uveljaviti le eno kodo za popust. Ko kupec vpiše kode za popust, se vrednost ‘koda za popust’ avtomatsko odšteje od cene naročila. Ostane znesek, ki ga je potrebno še poravnati.

3. Postopek obveščanja o nakupu

3.1 Po oddaji naročila kupec na svoj e-poštni naslov prejme potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.

3.2 Trgovina lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko ali ga kontaktira na njegov e-poštni naslov.

3.3 Registrirani uporabnik lahko kadarkoli dostopa do podatkov o vsebini pogodbe in status naročila v svojem uporabniškem profilu.

4. Dostava

4.1 Za naročila je strošek transportnega pakiranja in dostave 3,90 EUR . V primeru prevzema predmeta naročila na sedežu podjetja ali v primeru naročila izdelka v elektronski obliki, stroškov transportnega pakiranja in dostave ni.

4.2 Za naročila nad 50 EUR je dostava BREZPLAČNA.

4.3 Stroški dostave v primeru dostavne službe GLS znašajo 3,90 EUR. Drugih skritih stroškov ni. Poštnina se ob naročilu samodejno prišteje pred zaključkom naročila. Pogoji ter stroški pakiranja in dostave veljajo samo znotraj Republike Slovenije.

4.4 Blago naročeno v trgovini Moja Cula vam pošljemo v najkrajšem možnem času. Če je blago na zalogi v skladišču in je naročilo oddano do 12:00 običajno odpošljemo še isti dan, v kolikor so bile uporabljene plačilne metode plačilna kartica ali plačilo po povzetju. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun Trgovine. Ob sobotah, nedeljah in praznikih se odpreme blaga ne izvaja, naročilo bo odposlano ob prvem naslednjem delovniku. Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku.

4.5 Ob odpremi pošiljke vam bomo poslali obvestilo, da smo artikle že poslali na pot

4.6 V primeru, da Trgovina zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.

4.7 Trgovina v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva. Trgovina si bo prizadevala storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranka sproti in redno obveščana o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja.

4.8 V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Trgovino pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Trgovina tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

4.9 Trgovina ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile, na katere Trgovina ne more vplivati.

4.10 Vse dodatne informacije o status naročila kupec lahko dobi na info@mojacula.si ali na telefon 041/211-186.

5. Prevzem blaga

5.1 Predmet pogodbe je treba izpolniti v kraju, ki je dogovorjen v pogodbi oziroma ponudbi. Če kraj izpolnitve ni določen v pogodbi ali ponudbi, se Trgovina in stranka lahko o tem naknadno dogovorita.

5.2 Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva Trgovine, skladno s prejšnjimi točkami glede kraja dobave/izpolnitve.

5.3 V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.

6. Pravice in obveznosti potrošnikov – pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

6.1 Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Trgovini sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

6.2 Vsa sprejeta in ne preklicana naročila ki jih bo kupec posredoval trgovini v spletni trgovini preko e – pošte, telefona in preko spletne trgovine, se obravnavajo kot nepreklicna.

6.3 V primeru da kupec želi preklicati naročilo to lahko stori v roku 1 ure po oddaji naročila in sicer preko e – pošte. V primeru, da je bilo blago že plačano, bo trgovina znesek računa nakazala na kupčev TRR, zato naprošamo, da ga v pisnem sporočilu navedete.

6.4 Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca info@mojacula.si ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Trgovine. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno.

6.5 V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne osebno, bodisi pošlje na naslov: EKONIUS d.o.o. Oprešnikova ulica 82, 4000 Kranj. Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Trgovine o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.

6.6 Po prejemu blaga in ugotovitvi, da je to nepoškodovano, v nespremenjeni količini, nespremenjeni embalaži in originalno zapakirano, podjetje potrošniku skladno z zakonom vrne vsa opravljena plačila. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga. Potrošnik ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun kamor želi, da se vrne plačilo. (Vir: Zakon o varstvu potrošnikov, uradno prečiščeno besedilo, ZVPot-UPB2 (Uradni list RS, št. 98/2004, 126/2007)

6.7 Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, za pogodbe:

 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe.

6.8 V primeru plačila z darilnim bonom, se vrnjeno blago lahko zamenja z drugimi izdelki v vrednosti bona ali pa se ponovno izda darilni bon iste vrednosti. Boni niso izplačljivi v gotovini!

6.9 V primeru, da vam lahko pri postopku vračila blaga lahko kakorkoli pomagamo, nas prosim pokličite na 041/211-186

7. Odgovornost za stvarne in pravne napake

7.1 Trgovina odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek nastane s prevzemom blaga.

7.2 Napaka je stvarna:

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

7.3 Stranka je dolžna nemudoma oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti morebitne napake in jih zabeležiti. V nasprotnem primeru Trgovina ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu predmeta pogodbe.

7.4 Stranka je dolžna o očitnih stvarnih napakah obvestiti Trgovino nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh po dolžnem pregledu, o skritih stvarnih napakah pa nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh po odkritju, v nasprotnem primeru ni upravičena do odprave stvarne napake

7.5 Po obvestitvi Trgovine o stvarni napaki mora Potrošnik Trgovini omogočiti pregled blaga in v obvestilu o stvarni napaki natančneje opisati napako.

7.6 Neznatnih stvarnih napak Trgovina ne upošteva.

7.7 Če Trgovina ugotovi obstoj stvarne napake skladno s pravočasnim in pravilnim obvestilom potrošnika, ima potrošnik v zvezi z blagom pravico, da od Trgovine zahteva:

 • odpravo napake ali
 • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • zamenjavo blaga z napako z novim brezhibnim blagom ali
 • vrnitev plačanega zneska.

Varstvo osebnih podatkov

1. Splošno

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega mesta www.mojacula.si. Zbrane osebne podatke bo Upravljavec (EKONIUS d.o.o.) porabljal izključno za storitve, ki jih ponuja. Storil bo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Upravljavec za potrebe opravljanja storitev zbira, vodi, obdeluje in shranjuje uporabnikove podatke.

2. Katere podatke zbiramo?

Zbiramo naslednje podatke:

 • ime in priimek;
 • naslov za dostavo;
 • podjetje oz. naziv pravne osebe in davčno številko (če je uporabnik pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.
 • Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Upravljavec ne odgovarja.

3. Kdo je zbiratelj osebnih podatkov?

Zbiratelj osebnih podatkov je podjetje EKONIUS d.o.o., Oprešnikova ulica 82, 4000 Kranj.

4. Za katere namene zbiramo osebne podatke?

Upravljavec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravljavec bo podatke uporabnikov uporabil za proces odpošiljanja in obveščanja o naročenih izdelkov in za pošiljanje promocijske e-pošte ter SMS sporočil za spletno trgovino www.mojacula.si. Vsi uporabniki se lahko odjavijo od vseh promocijskih sporočil. Upravljavec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Dostavni službi (GLS) bo Upravljavec zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov.

Upravljavec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu.

Uporabnik/kupec se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja novičk.

5. Izbris osebnih podatkov

Če želite, da mojacula.si izbriše vse vaše osebne podatke, nam prosimo pošljite email na info@mojacula.si. Izbrisali bomo zgodovino vaših nakupov (torej vsa vaša pretekla naročila in vse podatke, povezane z njimi) ter vaš email v našem email sistem (v kolikor ste naročeni na naše novice).

Drugih podatkov o vas ne shranjujemo (kreditnih kartic, paypal računov ipd.) oziroma vas ne moremo identificirati iz njih (brskanje po spletni strani ipd.).

Če želite izvedeti, katere podatke sploh imamo o vas (zgodovino nakupov, npr.), pišite na info@mojacula.si. Vse o novi evropski uredbi (GDPR), ki ureja vaše in naše pravice glede uporabe podatkov, najdete na strani Evropske komisije.

6. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: info@mojacula.si

Pravno obvestilo

Spletna trgovina mojacula.si in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovna znamka in logotip sta v lasti podjetja EKONIUS d.o.o.

1. Odgovornost

Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb na spletnem mestu. Vse informacije na straneh spletne trgovine mojacula.si, so zgolj informativnega značaja in nikakor niso namenjene, kot nadomestilo za nasvete zdravnika ali drugega zdravstvenega osebja, prav tako ne morejo biti nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč, saj niso priznana s strani zdravstvenih avtoritet. Izdelki in trditve o posameznih izdelkih na tej spletni trgovini, niso bili ocenjeni s strani državnih inštitucij in niso namenjeni za zdravljenje ali preprečevanje bolezni. Tekstovni opisi posameznega izdelka so zgolj informativne narave in niso bili potrjeni s strani Evropskega inštituta za varnost hrane (EFSA). V primeru, da jemljete še kakšna zdravila in druga prehranska dopolnila, se pred kombiniranjem le teh s super živil posvetujete s svojim zdravnikom. Za posledice, nastale zaradi uporabe informacije, objavljenih na tej spletni strani, ne prevezmamo nobene odgovornosti. Vse fotografije so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Z uporabo tega spletnega mesta obiskovalec potrjuje, da sprejema opisane pogoje in se z njimi strinja.

2. Ocene, mnenja in priporočila

Mnenja, ocene in priporočila, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti spletne trgovine, in namenjeni skupnosti vseh uporabnikov.

Mojacula.si omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik spletne trgovine, pred dokončno objavo pa jih Mojacula.si pregleda. Mnenja kupec lahko pošlje tudi na info@mojacula.si , Instagram @moja_cula ali preko facebook portala Moja Cula. Ne bomo objavili mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni ali ki po oceni prodajalca ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in prodajalcu dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Prodajalec ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu prodajalca, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na prodajalca.

3. Pravila nagradnih iger

Organizator nagradne igre je podjetje EKONIUS d.o.o., Oprešnikova ulica 82, 4000 Kranj. (v nadaljevanju organizator). Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki v sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah.

K nagradni igri lahko pristopijo uporabniki Spletne trgovine, ki sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradnem žrebanju, so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in so starejši od 18 let.

V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook ali Instagram, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook ali Instagram pridružene posameznemu Profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem Profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

V nagradnem žrebanju ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju EKONIUS d.o.o., Oprešnikova ulica 82, 4000 Kranj., ter njihovi ožji družinski člani. Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s prejemom nagrade.

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

Ob koncu nagradne igre bo med udeležence, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje za sodelovanje, podeljena nagrada na podlagi naključne funkcije računalniškega izbora ali komisije organizatorja. Prireditelj je po želji lahko prisoten.

Nagrada je opredeljena v razpisu. Nagrade ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali za denar.

Izžrebanec bo o nagradi obveščen po e-pošti, prevzema pa jo od prireditelja. Nagrajenec je dolžan pisno potrditi prevzem nagrade v roku 7 dni in podati podatke, potrebne za prevzem nagrade (ime, priimek, naslov, davčna številka) na naslov info@mojacula.si. V kolikor se nagrajenec ne javi v roku 7 dni, nagrada preide na drugega izžrebanca.

Davek od nagrade plača nagrajenec.

Vsak sodelujoči v naši nagradni igri ali nagradnem glasovanju se strinja, da s sodelovanjem postane tudi naročnik naših dnevnih e-novic, njegov email pa je lahko posredovan prireditelju nagradne igre.

Sodelujoči v nagradnem žrebanju lahko v času trajanja nagradnega žrebanja prekliče sodelovanje v nagradnem žrebanju, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradnem žrebanju mora podati zahtevek na elektronski naslov info@mojacula.si

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega žrebanja bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani mojacula.si

4. Piškotki

Mojacula.si uporablja piškotke, s katerimi merimo obisk, izboljšujemo uporabniško izkušnjo in občasno pokažemo kakšen oglas. S temi piškotki vas ne moremo identificirati na spletu, nimamo dostopa do vašega računalnika ali vašega brskanja po spletu.

Poleg piškotkov, nujni za delovanje strani, uporabljamo še:

 • Google Analytics / pomaga nam spremljati obisk spletne strani mojacula.si / trajanje piškotkov: do 6 mesecev
 • Facebook / pomaga nam prikazati vam zanimive vsebine oglase mojacula.si na Facebooku / trajanje piškotka: do 1 leta

Piškotke lahko izbrišete ali onemogočite z nastavitvami v vašem brskalniku. Če onemogočite piškotke, vam nekateri deli spletne strani Mojacula.si morda ne bodo delovali pravilno (nakupovalna košarica ipd.).

Pogoji poslovanja veljajo od 5.12.2022 do preklica.

Želimo vam prijetno nakupovanje v naši spletni trgovini! 🙂